CÔNG VĂN SỐ 399/GDMN NGÀY 20/10/2020 V/v TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CHUYÊN ĐỀ,NHÂN VIÊN NUÔI DƯỠNG GIỎI TRONG CÁC CƠ SỞ GDMN NĂM HỌC 2020-2021

CÔNG VĂN SỐ 399/GDMN NGÀY 20/10/2020 V/v TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CHUYÊN ĐỀ,NHÂN VIÊN NUÔI DƯỠNG GIỎI TRONG CÁC CƠ SỞ GDMN NĂM HỌC 2020-2021

    Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây hướng dẫn tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi chuyên đề, nhân viên nuôi dưỡng giỏi” trong các cơ sở giáo dục mầm non  năm học 2020-2021
QUYẾT ĐỊNH 2084/QĐ-BGDĐT NĂM 2020 VỀ KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH

QUYẾT ĐỊNH 2084/QĐ-BGDĐT NĂM 2020 VỀ KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH

Ngày 27/7/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2084/QĐ-BGDĐT về Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mần non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Tin tức mới nhất
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 34
Hôm qua : 92
Tháng trước : 3.117