Chỉ thị số: 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Chỉ thị số: 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với ...
Công văn: 679/SGDĐT- CTTT ngày 06 tháng 03 năm 2020 Của sở giáo dục và đào tạo Hà Nội V/v những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.

Công văn: 679/SGDĐT- CTTT ngày 06 tháng 03 năm 2020 Của sở giáo dục và đào tạo Hà Nội V/v những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.

   Thực hiện công văn số: 696/BGDĐT-GDTC ngày 04 tháng 03 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học; Công văn số: 1855/VP-KGVX ngày ...
Tin tức mới nhất
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 59
Hôm qua : 120
Tháng trước : 3.759