A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch số: 64/KH-MNKS ngày 01/04/2020 của Trường mầm non Kim Sơn về xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến qua Internet

Thực hiện Công văn số 982/SGDĐT- GDMN ngày 30 /3 /2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Tăng cường công tác phối hợp chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non trong thời gian nghỉ học;

Thực hiện kế hoạch số 141/KH- GDĐT  ngày 30 /3 /2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Sơn Tây về Kế hoạch dạy học trực tuyến qua Internet cấp học mầm non trong thời

UBND THỊ XÃ SƠN TÂY

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 64/KH-MNKS

 

   Kim Sơn, ngày  01 tháng  4 năm 2020

         

   KẾ HOẠCH

Dạy học trực tuyến qua Internet của Trường mầm non Kinm Sơn

trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

Thực hiện Công văn số 982/SGDĐT- GDMN ngày 30 /3 /2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Tăng cường công tác phối hợp chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non trong thời gian nghỉ học;

Thực hiện kế hoạch số 141/KH- GDĐT  ngày 30 /3 /2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn Tây về Kế hoạch dạy học trực tuyến qua Internet cấp học mầm non trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Căn cứ vào tình hình thực tế của Trường mầm non Kim Sơn;

Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến qua Internet cụ thể như sau.

            I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU.

1. Mục đích

          - Giúp nhà trường tăng cường công tác dạy học trực tuyến qua Internet.

- Tổ chức thực hiện các nội dung dạy học về kiến thức, kỹ năng cho trẻ.

- Giúp cho giáo viên nâng cao năng lực dạy học qua Internet và giúp cho nhà trường có phương hướng quản lý việc dạy học đạt hiệu quả nhằm  đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng tiếp cận công nghiệp 4.0.

- Giúp học sinh được học đảm bảo theo chương trình giáo dục mầm non trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng chống Covid-19. Đạt kết quả mục tiêu chương trình cuối mỗi độ tuổi. Chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ 5 tuổi bước vào lớp 1.

- Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình của giáo viên.

- Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức, hỗ trợ học sinh trong học tập.

          2. Yêu cầu  

- Đối với giáo viên: Phải có kỹ năng xây dựng bài giảng và lựa chọn nội dung bài học phù hợp với độ tuổi. Phải tích cực ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học, sử dụng cơ bản thành thạo các ứng dụng, phần mềm dạy học qua internet dưới nhiều hình thức như bài giảng trực tuyến; E-learning; powerpoint; video….. giáo viên tham gia trong quá trình xây dựng bài giảng, giảng dạy qua internet, theo dõi đánh giá kết quả học tập của học sinh qua quá trình tổ chức thực hiện.

- Đối với học sinh: Tham gia học tập đầy đủ các buổi học theo chương trình thời khóa biểu và theo hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm.

- Đối với Cha mẹ học sinh: Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị các điều kiện cơ bản để hỗ trợ, hướng dẫn cho con em mình học trực tuyến đảm bảo theo yêu cầu của giáo viên chủ nhiệm.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN.

1. Nội dung thực hiện.

- Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lập thời khóa biểu học trực tuyến qua intenet, kiểm duyệt nội dung dạy học của giáo viên đảm bảo tính khoa học, sư phạm, phù hợp với độ tuổi, giám sát quá trình dạy học của giáo viên.

- Lựa chọn giáo viên xuất sắc có năng lực phù hợp với từng lĩnh vực xây dựng nội dung, thiết kế bài giảng, sau khi được nhà trường kiểm duyệt thực hiện giảng dạy kiến thức mới, hoặc ôn tập kiến thức cũ cho học sinh qua Internet.

   - Ban giám hiệu nhà trường hỗ trợ về CSVC trang thiết bị CNTT giúp giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy.

  - Ngoài việc thực hiện nội dung chương trình GDMN, nhà trường chú trọng đến việc thực hiện dạy trẻ kỹ năng vệ sinh phòng chống dịch Covid-19, kỹ năng lao động tự phục vụ, kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích tại nhà.

2. Hình thức thực hiện.

- Giáo viên và học sinh sử dụng các hình thức như phần mềm Zoom Cloud Meetting, onlinne, zalo, facebook, email, E-learning; powerpoint để dạy học qua Internet. Giáo viên có thể xây dựng chương trình ôn tập, hoặc dạy kiến thức mới.

- Giáo viên soạn các bài tập, câu hỏi trắc nghiệm, trò chơi tương tác …dưới các hình thức đảm bảo tính khoa học, sư phạm, phù hợp với độ tuổi để thu hút trẻ tham gia học tập.

- Thời gian cho mỗi hoạt động không bắt buộc phải đúng đủ theo quy định mà dựa vào nội dung mục tiêu của bài dạy để đạt được hiệu quả.

- Phụ huynh học sinh hỗ trợ và tham gia quá trình giám sát việc dạy và học của con em mình, tạo điều kiện hỗ trợ về cơ sở vật chất, tạo môi trường học tập cho con em. PHHS có thể liên lạc, phản hồi lại với giáo viên, ban giám hiệu nhà trường về công tác dạy học trực tuyến thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook, hoặc thông qua tin nhắn điện thoại trực tiếp.

III. T CHC THC HIN

1.Đối vi BGH nhà trường

- Xây dựng kế hoạch dạy học, lên thời khóa biểu, theo dõi, chỉ đạo và hỗ trợ giáo viên thực hiện.

 

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các giáo viên tích cực đổi mới hình thức phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT có hiệu quả.

- Thông tin đến CMHS phương án Dạy học trực tuyến của nhà trường trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng dịch Covid-19.

2. Đối vi t chuyên môn

- Xây dựng kế hoạch dạy học trong thời gian dạy trực tuyến.

- Tổ chức rà soát chương trình, thống nhất nội dung và hình thức dạy học phù hợp với HS.

- Triển khai tích cực việc đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT trong dạy học. Hỗ trợ, chia sẻ về mặt chuyên môn giữa các thành viên.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các GV tích cực đổi mới hình thức phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT có hiệu quả.

3. Đối vi giáo viên ging dy

- Tích cực, chủ động, tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT. Thực hiện cơ bản thành thạo các phần mềm, ứng dụng đã tập huấn để góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT và chất lượng dạy học trực tuyến qua Internet.

- Xây dựng nội dung bài dạy và học liệu đảm bảo tính khoa học, sư phạm, phù hợp với độ tuổi. Dạy học trực tuyến qua Internet hiệu quả.

- Thực hiện tốt các quy định, kế hoạch của tổ chuyên môn và nhà trường.

4. Đối vi giáo viên ch nhim lp

- Tổ chức cho HS tham gia học tập, kiểm tra, điểm danh đầy đủ HS học tập trong các tiết học.

- Phối hợp chặt chẽ với giáo viên dạy và hỗ trợ giáo viên dạy trong công tác quản lí lớp học.

- Chủ động phối hợp với CMHS, tạo điều kiện thuận lợi cho HS học tập cũng như quản lí HS.

5. Đối vi t k thut h tr dy hc trc tuyến

- Có trách nhiệm nghiên cứu cập nhật đăng tải việc dạy học trực tuyến trên website nhà trường.

- Hỗ trợ tạo tài khoản cho GV nhà trường và toàn thể HS trong quá trình thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch Dạy học trực tuyến qua Internet  của Trường mầm non Kim Sơn nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học trong thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch COV- 19, trong quá trình thực hiên có khó khăn, vướng mắc trao đổi với Ban giám hiệu nhà trường cùng giải quyết. Quá trình thực hiện Kế hoạch có thể có những điều chỉnh, các tổ, nhóm, bộ phận theo dõi thực hiện nghiêm túc./.

                                                         

Nơi nhận:                                                                                

- PGD Thị xã Sơn Tây (để b/c);

- BGH, TCM ( để t/h)

- 12 nhóm, lớp (để t/h);                                                                                   

- Lưu: VT,CM.   

 

      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 Nguyễn Thị Kim Thủy

              (Đã ký)


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới nhất
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 42
Hôm qua : 222
Tháng trước : 3.428