QUYẾT ĐỊNH 2084/QĐ-BGDĐT NĂM 2020 VỀ KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH

QUYẾT ĐỊNH 2084/QĐ-BGDĐT NĂM 2020 VỀ KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH

Ngày 27/7/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2084/QĐ-BGDĐT về Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mần non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Tin tức mới nhất
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 43
Hôm qua : 76
Tháng trước : 2.945