Chi bộ 11 trường mầm non Kim Sơn tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề : “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Chi bộ 11 trường mầm non Kim Sơn tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề : “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Thực hiện hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 07 tháng 7 năm 2018 của Ban tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 169
Hôm qua : 186
Tháng 07 : 656
Tháng trước : 3.880