Chi bộ 11 trường mầm non Kim Sơn tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề : “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Chi bộ 11 trường mầm non Kim Sơn tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề : “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Thực hiện hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 07 tháng 7 năm 2018 của Ban tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Chi bộ 11 trường mầm non Kim Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Chi bộ 11 trường mầm non Kim Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Sáng ngày 30/12/2021 Chi bộ 11 trường mầm Kim Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực ...
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 174
Hôm qua : 186
Tháng 07 : 661
Tháng trước : 3.880