Chi bộ trường Mầm non Kim Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 11 năm 2022 “Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi, lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chi bộ trường Mầm non Kim Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 11 năm 2022 “Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi, lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chiều ngày 25/11/2022, Chi  bộ trường mầm non Kim Sơn đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề tháng 11 năm 2022 “Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi, lên chủ nghĩa ...
Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thực hiện Kế hoạch số 96-KH/TU, ngày 21/7/2022 của Thành ủy Hà Nội về “ Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”, Ban ...
Chi bộ 11 trường mầm non Kim Sơn tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề : “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Chi bộ 11 trường mầm non Kim Sơn tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề : “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Thực hiện hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 07 tháng 7 năm 2018 của Ban tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 35
Hôm qua : 234
Tháng trước : 9.305