• NGUYỄN THỊ YẾN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0376206662
  • Email:
   nguyenyen9088@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là giáo viên trẻ năng động, nhiệt tình trong công tác cũng như các phòng trào của đoàn thanh niên.

   Sở thích: Thích múa hát, thích tham gia các hoạt động, phong trào văn hoá văn nghệ.

 • NGUYỄN THỊ THANH TÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972395456
  • Email:
   huytanthanh88@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là giáo viên của trường mầm non Kim Sơn, tận tuỵ nhiệt tình với công việc. Luôn trau dồi kiến thức và ham học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn. Tham gia nhiệt tình các hoạt động, phong trào của nhà trường, của ngành.

   Sở thích: Thích tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ.

 • LÂM THU TRANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977714016
  • Email:
   lamthutrangmnks1982@gmai.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là giáo viên với nhiều năm công tác, có năng lực chuyên môn. Luôn tận tuỵ, trách nhiệm với công việc. Gần gũi, hoà nhã và giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác, được phụ huynh tin tưởng và quý mến.

 • HẠ THỊ TRANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984544125
  • Email:
   hathitrang23041990@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là giáo viên trẻ mới vào nghề năng động, nhiệt tình trong công tác.

   Sở thích: có sở trường múa hát và thích tham gia các phong trào hoạt động văn hoá, văn nghệ.

 • NGUYỄN THỊ THUYÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0971226092
  • Email:
   nguyenthithuyen26091988@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là giáo viên của trường mầm non Kim Sơn, luôn tận tuỵ với công việc, yêu nghề mến trẻ. Được đồng nghiệp và phụ huynh yêu mến và tin tưởng. Luôn trau dồi kiến thức và ham học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn.

 • NGUYỄN THỊ THƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   nguyenthuong291186@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là giáo viên của trường mầm non Kim Sơn, luôn tận tuỵ với công việc. Được đồng nghiệp và phụ huynh yêu mến và tin tưởng.

   Sở thích: Năng khiếu về hội hoạ và thích ca hát.

 • NGUYỄN THỊ SÂM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988451356
  • Email:
   nguyensammnks81@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là giáo viên với nhiều năm công tác, có năng lực chuyên môn vững vàng. Nhiều năm liền kiêm nhiệm chức vụ Tổ trưởng chuyên môn. Gần gũi, hoà nhã và giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác. Tham gia nhiệt tình các phong trào của nhà trường, của ngành

 • KIỀU THỊ OANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0866070492
  • Email:
   oanhkieu741992@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là giáo viên trẻ mới vào nghê nhưng năng động, nhiệt tình trong công tác,

   Sở thích ca hát, múa và có nhiều đóng góp cho phong trào văn hoá văn nghệ của đoàn thanh niên, tham gia các hoạt động, phong trào của nhà trường cũng như của ngành.

 • NGUYỄN THỊ NHẬT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977974045
  • Email:
   nhattrung520@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là giáo viên trẻ của nhà trường, luôn tâm huyết nhiệt tình với nghề. Được bạn bề đồng nghiệp và phụ huynh yêu mến và tin tưởng. Có trách nhiệm trong công việc và biết giúp đỡ chia sẻ với đồng nghiệp.

   Sở thích: Thích tìm tòi khám phá, học hỏi về công nghệ thông tin

 • QUÁCH THỊ HỒNG THỨC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0965314188
  • Email:
   ngocmaiphuong88@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là giáo viên của trường mầm non Kim Sơn, yêu nghề, tận tuỵ nhiệt tình với công việc. Luôn trau dồi kiến thức và ham học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn. Tham gia nhiệt tình các hoạt động, phong trào của nhà trường, của ngành.

   Sở thích: Sở trường về công nghệ thông tin, thích tìm tòi và khám phá công nghệ.

 • ĐINH THỊ NGA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0379804590
  • Email:
   dinhnga566@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là giáo viên trẻ của nhà trường, luôn tâm huyết nhiệt tình với nghề. Được đồng nghiệp và phụ huynh yêu mến và tin tưởng. Luôn trau dồi kiến thức và ham học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn. Tham gia nhiệt tình các phong trào của nhà trường, của ngành.

 • KHUẤT NGỌC LINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985278866
  • Email:
   ngoclinh7194@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là giáo viên trẻ mới vào nghê nhưng năng động, nhiệt tình tham gia các hoạt động, phong trào của nhà trường cũng như của ngành. Có sở trường múa hát và có nhiều đóng góp cho phong trào văn hoá văn nghệ của nhà trường và địa phương.

Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 35
Hôm qua : 234
Tháng trước : 9.305